Vi søker etter eiere som har boliger som trenger total renovering eller har tomter som de vurderer å utvikle eller selge.

Vi er interessert i alle typer boliger som trenger oppussing eller tomter, enten det er ferdig regulerte eneboligtomter i eksisterende boligområder eller tomter i uregulerte områder.

Alt er av interesse innenfor østlandsområdet.

Sammen gjør vi en vurdering av tomten og foretar mulighetsstudier for å danne oss et bilde av hva som mulig å bygge på tomtene, eller hva du kan få ut av din bolig.

I H18 Gruppen har vi en teknisk avdeling, med ingeniører, og et godt samarbeid med arkitekter og arealplanleggere som hjelper til med mulighetsstudier og reguleringsprosesser.

På bakgrunn av mulighetsstudiene, vil vi kunne tilby fleksible avtaler tilpasset den enkelte grunn- eller huseier.

 

Fyll inn her: