jean-pierre_kelders.jpg

Jean-Pierre Kelders

Adm direktør / prosjektdirektør og partner i H18 Gruppen AS

Jean-Pierre er utdannet Ingeniør fra Universitetet i Belgia samt ved NTNU. 

Jean Pierre har gjennom mange år vært prosjektleder for mindre og store byggeprosjekter for bedrifter og kunder som Dow Chemical, General Electric, Esso, Union, Norske Skog, Kebony, Borealis, Ineos, Noretyl, Yara, Hydro og Statoil.

Han har en lidenskap for systemer for oppfølging av våre prosjekter.

Vi skal gjennomføre gode og lønnsomme byggeprosjekt slik at våre investorer, kunder og partnere opplever hva slags verdi H18 Gruppen representerer for dem.