Vi skaper nye verdier i eldre boliger  

H18 Gruppen totalrenoverer eldre boliger opp til dagens standard og komfort. 

H18 planlegger gjennom separate 100 % eide datterselskaper å erverve identifiserte interessante boligeiendommer som krever oppussing i samarbeid med de 3 ledende eiendomsmeglerne i Grenland. 

Ofte finner vi objektene før de blir lagt ut på markedet, slik at vi gjør gode kjøp. 

Oppussingen blir gjort innen 2-6 mnd. ved tjenester levert av H18 Bygg AS, avhengig av type arbeid som skal utføres. 

Deretter leies de ut og legges ut for salg etter tre til fem år.  

De første årene vil H18 legge opp til at eiendommene ikke leies ut, men i stedet selges allerede innenfor en tidsramme på ett år med fortjeneste. Dette for å sikre god kapitalflyt. 

Jean-Pierre Kelders har lang erfaring med bedrift og prosjektledelse og har gjennomført mange mindre og store vellykkede prosjekter for forskjellige kunder og bedrifter. 

Skiensmannen Terje Strømodden har over 30 års erfaring med bygg og håndverk, og har erfaring med å bygge eneboliger og totalrenovering av større bygg.  

Terje har lang erfaring med å lede prosjekter med å pusse opp gamle hus og leiligheter og har den nødvendige kompetansen som rørlegger, snekker, murer og som fasadeentreprenør.  

De respektive kjøpene av eiendommer finansieres i det enkelte prosjektselskap gjennom banklån som dekker ca. 60 % av kjøpesum og rehabiliteringskostnader, og resterende 40 % i form av egenkapital fra H18. H18 planlegger å finansiere slik egenkapital gjennom lån fra eksterne, private lånegivere. Lånet skal være avdragsfritt, med 10% årlig avkastning. Lånet forfaller til betaling i forbindelse med salg av eiendommene. Vi legger til grunn at H18 stiller sikkerhet for lånene, og har som arbeidshypotese at det stilles pant i aksjene i prosjektselskapet. Vi legger videre til grunn at det skal være begrenset adgang til å omsette fordringene som etableres mot H18 under låneavtalene.  

Innen 3-5 år vil eiendomsprisene i Porsgrunn og Skien antagelig ligge på samme nivå som i Larvik og Sandefjord.  

Årsaken til dette, er blant annet ny jernbane fra Skien til Larvik som ble ferdig i fjor.  

Reduksjon på reisetiden er fra 34 til 12 minutter.  

Nye E-18 er ferdig innen 3 år.  

Mange flere vil pendle fra Porsgrunn og Skien til Sandefjord, Tønsberg, Drammen og Oslo, pga. mye kortere reisetid.